tui-rac-mau-thong-dung

Túi rác màu thông dụng

Tiểu: 44cm x 56cm

Trung: 55cm x 65cm,

Đại: 64cm x 78cm.

Trọng lượng: 1kg.

Đặc tính: để sử dụng, phù hợp rộng rãi với các hộ gia đình hoặc văn phòng sử dụng hàng ngày.