tui-rac-sieu-tiet-kiem

Túi rác siêu tiết kiệm

Tiểu: 44cm x 56cm

Trung: 55cm x 65cm

Đại: 64cm x 78cm

Trọng lượng: 1kg

Đặc tính: dẻo, đại, độ bền cơ học cao, nhiều túi, sử dụng tiết kiệm.