tui-rac-den-thong-dung

Túi rác đen thông dụng

Tiểu: 44cm x 56cm

Trung: 55cm x 65cm

Đại: 64cm x 78cm

Trọng lượng: 1kg

Đặc tính: để sử dụng, phù hợp rộng rãi với các hộ gia đình hoặc văn phòng sử dụng hàng ngày.