unnamed

Túi rác bệnh viện

Nhiều kích thước: (65 x 800), (80 x 100), (90 x 120) (120 X 150)cm,…

Đặc tính: độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện với các thông tin cảnh báo phù hợp với Bộ Y Tế